PROIEKTUAK - TALENTUA

3R ENPRESA (2020-2021)

Langabeei laneratzen laguntzen diegu
Poryecto - 3R Empresa

Basque Food Clsuter 3R ENPRESA Programarekin elkarlanean aritu da. Izan ere, programa horrek langabeen laneratzea ahalbidetzen du, 3 zutabetan oinarritzen den laguntzaren bidez:

Langabeak birkualifikatzeko beharretan oinarritzen da (COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren ondorioz), baita enpresa gisa izan ditzakezun beharretan ere (profil profesional eta/edo prestakuntza-profil zehatzei dagokienez).
3R Enpresa enplegagarritasunera bideratuta dago, honako sektore estrategiko hauetan: industrian, elikaduran, ingurumenean, sektore teknologikoan eta eraikuntzan. Programa hori kontratazioan laguntzeko Kontrata izeneko beste programa batekin osatzen da, eta, beraz, enpleguaren aldeko erabateko apustua egiten da.

IMPULSADO Y FINANCIADO POR

3R enpresa programan parte hartu, honako hauek sustatuta eta osorik finantzatuz:
Honen lankidetzarekin:
AZAL IEZAGUZU ZURE PROIEKTUA
ETA MARTXAN JARTZEN LAGUNDUKO DIZUGU