Lege-informazioa

Atal honetan, erabiltzaileak webgune honetan sartzeko eta hura erabiltzeko ezagutu behar dituen baldintzei buruzko informazioa jasotzen da, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzko 34/2002 Legean aurreikusitako ondorioetarako.

Webgunera sartzeko baldintzak

Webgune hau erabiltzeak Erabiltzailearen izaera ematen dio hura erabiltzen duenari, eta Lege Ohar honetan jasotako baldintza guztiak onartzen direla esan nahi du. Erabiltzaileak baldintza horiek irakurri beharko ditu webgune honetan sartzen den bakoitzean, gerora ere aldatu egin baitaitezke. Web-orri honetako zenbait alderdi, horien espezialitatea dela-eta, Lege Ohar hau ordeztu, osatu edo alda dezaketen baldintza edo arau berezien mende egon daitezke; beraz, horiek erabiltzen edo atzitzen dituen Erabiltzaileak onartu egin behar ditu.

Web-orria eta edukiak behar bezala erabiltzeko betebeharra

Webgune honetako eduki guztiak (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, teknologia, softwarea, estekak, ikus-entzunezko edo soinuzko edukiak, diseinu grafikoa, iturburu-kodea eta abar) eta gainerako marka eta zeinu bereizgarriak EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRAren edo hirugarrenen jabetzakoak dira, eta Erabiltzaileak ez du horien gaineko inolako eskubiderik izango Webgune hau erabiltze hutsagatik.

Erabiltzaileak ez du honelakorik egingo:

a) Webgune honen edukiak erreproduzitu, kopiatu, banatu, hirugarrenen esku jarri, publikoki komunikatu, eraldatu edo aldatu, legean aurreikusitako kasuetan edo eskubide horien jabeak edo titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik;

b) Webgune honetan dauden softwarea, irudiak, bideoak edo datu-baseak erabilera pribaturako erreproduzitu edo kopiatu, edo publikoki komunikatu edo hirugarrenen eskura jarri, hori egiteak erreproduzitzea eragiten badu;

c) Webgune hau osatzen duten edukiak atera edo berrerabili.

Bere web-orrietatik Webgune honetara estekak sartu nahi dituen Erabiltzaileak honako baldintza hauek bete beharko ditu:

a) Estekak home page-arekin bakarrik lotuko du, eta ezin izango du inola ere hura erreproduzitu.

b) Ezin izango da ezarri Webgunea inguratzen duen frame edo markorik, ezta beste Interneteko helbide batzuen bidez edo Webgune honetatik kanpoko edukiekin batera ikusteko aukerarik ematen duenik ere, zerbitzuaren jatorriari edo edukiari buruz Erabiltzaileei nahasmena eragingo diena edo eragin diezaiekeena, konparazio edo imitazio desleialeko ekintza bat ekar dezakeena, EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRAren fama, marka eta ospea aprobetxatzeko balio dezakeena edo Legeak debekatzen duen beste edozein modutan egin daitekeena.

 c)  Esteka egiten duen orrialdetik ezin izango da egin entitateari edo haren produktu eta zerbitzuen kalitateari buruzko adierazpen faltsurik edo okerrik.

d) Igorleak ezin izango du erakundearen marka edo beste zeinu bereizgarririk erabili bere Web-orrian, legeak baimendutako edo webgunearen titularrak berariaz baimendutako kasuetan izan ezik.

e)  Esteka ezartzen duen orriak indarrean dagoen legedia bete beharko du, eta ezin izango du eduki ez-zilegirik, kaltegarririk edo moralaren eta ohitura onen kontrakorik eduki, EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRAk igorlearen ideiak, adierazpenak edo jarduerak babestu edo laguntzen dituelako ideia faltsua sortzen dutenak edo sor dezaketenak edo Entitatearen jarduerari dagokionez desegokiak direnak, esteka ezartzen den Web-orriko edukiak eta gai orokorrak kontuan hartuta.

Erabiltzailearen erantzukizuna

EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRA ez da arduratuko Webgune honetan programa maltzurrik edo beste edozein elementu informatiko kaltegarririk ez dagoela kontrolatzeaz. Erabiltzaileari dagokio, nolanahi ere, elementu horiek detektatzeko eta desinfektatzeko tresna egokiak izatea. Horren arabera, webgunearen titularrak ez du bere gain hartuko Webgune honetara sartzean ekipo informatikoei eragindako kalteen erantzukizuna. Era berean, ez da Erabiltzaileei eragindako kalteen erantzule izango, kalte horien jatorria Webgune honen zerbitzua eteten duten telekomunikazio-sareetako hutsegiteak edo deskonexioak direnean.

Web-orria osatzen duten eduki guztiak, hau da, mugatzaile izan gabe testu, dokumentu, argazki, marrazki, irudi, ikono, irudikapen grafiko, ikus-entzunezko eduki edo soinu-eduki guztiak, eta haien diseinu grafikoa eta iturburu-kodea, markak, izen komertzialak edo beste zeinu bereizgarri batzuk EUSKADI ELIKADURAREN CLUSTERRAren edo hirugarren batzuen jabetzakoak dira (hirugarren hori lizentziaren jabe legitimoa izango da) eta Jabetza Industrialari eta Intelektualari buruzko Legeek babesten dituzte.

Erabiltzaileek Web-orriko edukietara sartzeak ez die horien gaineko eskubiderik edo titulartasunik ematen.

Erabat debekatuta dago atal honetan aipatutako edozein ustiapen, erreprodukzio, banaketa, aldaketa, komunikazio publiko, lagapen edo eraldaketa mota, edo webgunean jasotako informazioa edo elementuak hedatzeko beste edozein modu, edozein euskarri eta bitartekoren bidez, aldez aurretik eta berariaz baimendu gabe. Web-orri honen edukia erabiltzailearen terminalera deskargatu ahal izango da soilik, baldin eta erabilera pribaturako bada eta helburu komertzialik ez badu.

Aipatutako edozein eskubide urratzeak baldintza hauek eta/edo Industria Jabetzaren eta Jabetza Intelektualaren legeak urratzea ekar dezake. EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRAk beretzat gordetzen du webgune honen jabetza intelektualaren eta/edo industrialaren eskubideak, informazioa edo edukiak urratzen edo betetzen ez dituzten erabiltzaileen aurkako legezko ekintzak gauzatzeko aukera.

Erakundearen erantzukizuna

Webgune honek estekak izan ditzake, erabiltzaileari Interneteko beste orri batzuetara sartzeko aukera ematen diotenak. Kasu horietan, EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRA esteken bidez ematen diren eduki eta zerbitzuen erantzule bakarrik izango da, haien zilegitasunik eza ezagutu eta arretaz desaktibatu ez baditu. Erabiltzaile batek uste badu legez kontrako edukiak edo eduki desegokiak dituen esteka bat dagoela, adierazi ahal izango digu, baina horrek ez du esan nahi dagokion esteka kendu behar denik. Webgunearen titularrak ez ditu beti ezagutzen esteken edukiak eta zerbitzuak, eta, beraz, ez du bere gain hartzen kalitaterik ezak, eguneratze edo erabilgarritasunik ezak, akatsak, eraginkortasunik ezak edo legezkotasunik ezak eragindako kalteen erantzukizunik, eta ez du erantzuten egindako adierazpenengatik edo horien bidez emandako eduki edo zerbitzuengatik, salbu eta zerbitzu horiek emateko ardura zuzena badu.

Erabiltzaileak Webgune hau behar bezala erabiltzeko konpromisoa hartzen du, Legearen, Lege Ohar honen eta, hala badagokio, aplika daitezkeen gainerako baldintza, erregelamendu eta jarraibideen arabera. Erabiltzaileak erantzukizuna izango du EUSKADIKO ELIKADURAREN CLUSTERRAren eta hirugarrenen aurrean, betebehar horiek ez betetzeagatik sor daitekeen edozein kalte edo galeraren aurrean.

Legedi aplikagarria

Lege Ohar hau Espainiako Legeak arautzen du, alderdi guztietan.

Webgune honetako zerbitzuaren prestazioak eta erabilera-baldintza hauek Espainiako Legeak arautzen ditu.